Valokuvaterapia


Valokuvaterapiassa käytetään asiakkaiden valokuvia ja perhekuvia sekä näihin liittyviä tunteita, muistoja, ajatuksia ja informaatiota terapiavälineenä terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutussuhteessa.

Omien valokuvien ja perhekuvien salainen elämä

Jokainen valokuva, jonka asiakas ottaa tai säilyttää, on eräänlainen minäkuva, kuin peili jolla on muisti, heijastaen menneisyyteen niihin hetkiin, jotka olivat riittävän erityisiä ikuistettaviksi. Yhdessä nämä kuvat tekevät näkyväksi ihmisten elämässä meneillään olevat tarinat toimien visuaalisina jalanjälkinä menneisyyteen, tiloihin, joissa he ovat olleet (niin henkisesti kuin fyysisestikin) ja ehkä myös viestittäen minne he ovat menossa. Jopa reaktiot postikortteihin, lehtikuviin ja toisten ottamiin kuviin voivat tarjota valaisevia vihjeitä sisäisestä maailmasta.

Valokuvan todellinen merkitys ei ole niinkään sen visuaalisessa todellisuudessa vaan siinä, mitä kuvan yksityiskohdat herättävät katsojan mielessä ja sydämessä. Katsoja luo spontaanisti kuvasta sille merkityksen (mikä saattaa olla samanlainen tai erilainen kuin mitä kuvaajalla on ollut).

Tämä merkitys (tunneviesti) on riippuvainen siitä kuka on katsojana, koska ihmisten tapa havainnoida ja ymmärtää johtuu jokaisen omasta elämänkokemuksesta, mikä taas automaattisesti rajaa ja määrittää sen, minkä ihminen kokee todellisena. Siksi ihmisten reaktiot itselle tärkeisiin valokuviin voivat paljastaa heistä paljonkin, mikäli heille esitetään oikeanlaisia kysymyksiä.

Lähde: http://www.phototherapy-centre.com/finnish.htm


Valokuvaterapiaa voidaan käyttää esim. elämän kriisitilanteissa, muutoksissa ja oman itsen etsimisessä. Katja on pitänyt valokuvaterapeuttisia kursseja naisille esim. anonyymit aikuiset alkoholistien lapset, lastenkotilapsille oma kuva työpajoja, työssään psykiatrisena sairaanhoitajana Katja käyttää valokuvaterapiaa työvälineenä sekä aikuisten että lasten kanssa. Katja kerää valokuvaterapeuttista materiaalia valokuvaamalla luontoa, valoilmiöitä ja vanhoja taloja, ovia sekä yksityiskohtia. Näitä kuvia käytetään valokuvaterapiassa assosiatiivisesti.

Valokuvaterapiaa voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmissä. Esim. Oma kuva- ryhmät ovat suosittuja ympäri maailman.